Mé oblíbené doplňky pro Chrome

… a nejenom pro Chrome! Jsem si jistá, že většina (nebo snad dokonce všechny) půjdou sehnat i pro jiné prohlížeče, zejména pro Mozillu Firefox, která je taky dost rozšířená.

Picture source: https://unsplash.com/@mitchel3uo

Doplněk, který je must have především v době zkouškového. Lze si vybrat mezi Work modem a Adult modem. V nastavení pak už jen stačí vytvořit seznam stránek, které mají být zablokované a hotovo. Hurá makat ⚒!

Nejvíc nejlepší doplněk! Kolikrát jsem potřebovala vytvořit screen celé stránky a hloupě jsem skládala jednotlivé screenshoty po částech do jednoho. Tento doplněk to udělá za Vás, ušetří spoustu práce a hlavně spoustu času. Vyscreenovanou stránku lze dokonce rovnou uložit mimo jiné i do formátu .pdf.

Doplněk nepostrádatelný zejména pro grafiky a jiné tvůrce grafického/webového obsahu. Stačí doplněk zapnout, najet kurzorem na font a v okamžik je k dispozici název, styly a další vlastnosti. A pokud ani toto nestačí, lze se jednoduše prokliknout do vyhledávače a pak už jen najít to, co je potřeba.

Font Face Ninja
Font Face Ninja

Dneska už jej sice tolik nepoužívám tak jako dřív, ale jednoduchý nástroj pro vytvoření screenshotu nějaké oblasti. Na vytvořeném schreenshotu je možno udělat jednoduché grafické úpravy-tj. vyznačit nějakou část, přidat jednoduchý text apod. Výhodou je snadné a rychlé sdílení/uložení/vytisknutí vytvořeného screenshotu.

Výborný “productive friendly” doplněk. Zobrazí se při otevření nového tabu místo toho dlaždicového seznamu nejvíce navštěvovaných stránek. Každý den nová fotka, počasí a možnost určení denního ,,cíle” a seznamu úkolů. To vše doplněno ukazatelem času.

Momentum
Momentum

K tomuto doplňku jsem se dostala díky cvikům ve škole. Tento doplněk je schopný detekovat platformy, CMS, frameworky atd., které jsou na určitém webu. Užitečné pro všechny zvědavce, využívám denně 😊.

Jednoduchý colorpicker s možností otevření celé palety barev, zkopírováním barev do schránky a ukládáním historie dříve ,,detekovaných” barev 🎨.

Doplněk pro práci s ReactJS. Využívám především funkci ,,inspectoru”, který je obdobný tomu výchozímu.

Nástroj pro generování barevných palet podle aktuálního zobrazeného webu. Opravdu povedená věc pro všechny nadšence, kteří mají rádi sladěnost.

Site Pallete
Site Pallete

CSSViewer disponuje podobnou funkcionalitou jako klasický inspector. Nicméně je pro základní použití, kdy stačí jen zkontrolovat vlastnosti elementů. Podle mě je interaktivnější a trochu přehlednější.

CSS Viewer
CSS Viewer

--

--

Tech lover from Brno, Czech Republic 🐼 https://pandacode.cz | IG: @sarkaaa.ch

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store